תפילה לבת ישראל על הצניעות

בס”ד

“אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין” והרי אני רוצה שהברכה שלך תשרה בגופי ובנשמתי לכן, ריבונו של עולם, תעזור לי שתמיד יהיו מלבושיי כפי רצונך. שיהיו בגדיי הולמים לא רק את מצוות התורה, אלא גם את רוח התורה, שאשאף תמיד ללכת בשיא הצניעות, ולא אחפש פינות בהלכה על מנת למצוא לעצמי היתרים והקלות, שיהיה לבושי שקט ועדין, ולא אמשוך תשומת לב.

שתמיד תיהיה התנהגותי אצילית ועדינה כשל בת מלך: ששפת הגוף שלי תשדר צניעות, שהדיבור שלי יהיה ענייני ולא ארחיב את הדיבור עם אף גבר. אפילו בקשר עם גבר שיש צורך בדבר (כמו: רופא, מוכר וכיו”ב) אדע לנהוג בצניעות כפי רצונך.

אל רחום וחנון, תעזור לי שלא יכשלו בי בני אדם בגלל לבוש, דיבור או התנהגות לא צנועה שלי. שהרי לא רק הם יענשו על כך, אלא גם אני על שהחטאתי אותם. ואיך אוכל לעשות תשובה ולהתוודות על חטאים אלו… שהרי, איני יודעת את מי הפלתי בחטא, מי ראה ומי חשב עלי.

השם אל רחום וחנוך! אני לא מסתפקת בצניעות חיצונית, אני מבקשת ממך, שתזכה אותי, ברחמיך הרבים, בצניעות פנימית. שתהיה לי עזות של קדושה להתלבש תמיד כפי רצונך באמת. ולא אתחשב בדעת הסביבה והמשפחה. אלא אחשוב תמיד רק לעשות לך נחת רוח. שלא יהיה בי שום רצון להתקשט ולהרשים אנשים ואפילו נשים. שהרי הרצון הזה הוא מצד הגאווה.

אבא שבשמיים , הרי הפריצות היא מרחיקה את האדם ממך ומרחיקה את השמירה מעלינו. שהרי במקום שאין צניעות, אין שכינה, אין קדושה ואין שמירה. ולכן היצר מנסה בכל כוחו שנקל ראשנו בהלכות צניעות. אבל, אתה מעל כל תעלולי היצר!

פתח את ליבי להתקדש ולהתנהג תמיד בצניעות.

“כתר מלכות”
02-6788888

Tags: , , ,

Comments are closed.