אל תשמח ישראל אל גיל כעמים

בס”ד
כסלו, תשס”ד

אל תשמח ישראל אל גיל כעמים

חתונה יהודית היא שמחה של מצוה, וצריכים להיזהר בכל השמחות שלנו שלא לחקות את הגוים לעשות שמחה של הוללות וקלות ראש ע”י מוסיקה פראית ורועשת שנעשית דוקא לעורר את היצר הרע, ופשוט שאסור לנו להשמיע את הקולות האלה בשום שמחה יהודית.

בזמנינו הכניסו לצערינו הרבה תזמורות את צלילי הרחוב החילוני לתוך החתונות החרדיות, וביותר שמשמיעים היום שירים של הגוים והחילונים. ובנוסף לזה, גם מנגנים את כל השירים הכשרים בסיגנון המודרני שכולו חוצפה ופריקת עול, רח”ל.

לכן מצוה על כל מי שחס על כבוד שמים להזמין תזמורת כשרה שיכולה לנגן בכבוד הראוי לשמחה של מצוה. וכיון שרוב הציבור לא מבינים מה כשר ומה פסול, החליטו גדולי הרבנים שליט”א להקים ועד להשגיח על הדבר הזה ולהדריך את הנגנים והציבור כדי שנזכה לשמור על טהרת הנגינה בחתונות ושאר שמחות.

התקנות הכתובים למטה נעשו בהסכמת הרבנים שליט”א, תוך התייעצות עם מומחי נגינה חרדים.

1. תוכן השירים. אין לנגן שירים של גוים וחילונים אפילו עם מילים של קודש. וכמו כן אין לנגן שירים של פריקת עול, אפילו אם חוברו ע”י אנשים חרדים, כגון כל השירים שנעשו בסיגנון רחובי זול.

2. סיגנון הנגינה. צריך לנגן אפילו את הניגונים הישנים בסיגנון יהודי ובצורה מכובדת המתאימה למילים הקדושות, ולא לנגן כלל בסיגנון של פורקי העול.

3. הכלים. איכות הנגינה מושפעת ע”י כלי הנגינה שמנגנים בהם, ולצערינו נוהגים רוב התזמורות לנגן בכלים המיוחדים למוסיקה פראית, שאין להם מקום במוסיקה מכובדת. וראוי לנגן בכלים מכובדים, ולפחות להיזהר לנגן בהם בכבוד, היינו שלא לעוות את הקולות של גיטרה החשמלית, ולא להכניס מקצבים משונים ופראיים ע”י התופים.

4. התופים. חייבים להקפיד: 1) שהתופים יהיו תמיד טפלים לעיקר הניגון. 2) לא לנגן מקצבים פראים.

5. הרעש. אסור לנגן ברעש גדול מעל 90 דציבלים. וראוי לגעור בכל תזמורת שמנגנת ברעש.  גם ראוי לדרוש מהנגנים שלא ישתמשו באטמי אוזניים.

6. ראוי להדגיש שמי שמשלם לתזמורת הוא זה שיש לו את הסמכות והאחראיות לקבוע איך ומה לנגן, ואין לאף אחד לדרוש מהם לנגן משהו אחר בלי רשות בעלי השמחה.

רבני ורמ”י הישיבות הק’ הח”מ לא ישתתפו עוד בשמחות של בני ישיבתם בהם מנגנות תזמורות שלא יקבלו על עצמם לנהוג ע”פ תקנות אלו בכל החתונות של בני הישיבות.

וע”ז באנו על החתום

ישיבת אור ישראל              ישיבת ארחות תורה                   ישיבת אמרי צבי                   ישיבת באר התורה

יגאל רוזן                         ברוך דב דיסקין                       אהרן דב פרוינד                      גבריאל יוסף לוי

ישיבת באר יהודה                ישיבת באר יעקב                     ישיבת בית מאיר             ישיבת בית מדרש עליון

אליהו טופיק                    דוד יצחק שפירא                        צבי רוטברג                     ירחמיאל  אונגרישר

ישיבות בית מתתיהו ומאור יצחק     ישיבת ברכת אפרים      ישיבת ברכת יצחק       ישיבת גרודנא (אשדוד)

ברוך וייסבקר                           בצלאל פנחסי            אבינעם פוסטבסקי         דוב צבי קרלנשטיין

ישיבת גרודנא (באר יעקב)        ישיבת דעת חכמה (ירוחם)           ישיבת היכל התורה            ישיבת הנגב

צבי דרבקין    יצחק הקר                 ברוך דב בן שלום                      צבי קושלבסקי               יששכר מאיר

ישיבת חכמת שלמה           ישיבת יד אהרן     ישיבת כנסת חזקיהו       ישיבת כנסת יצחק, חדרה יהושע נויבירט,  דניאל וולפסון    יהושע אייכנשטיין           דוד יצחק מן                        יהושע ארנברג

ישיבת  כנסת  יחזקאל, אלעד             ישיבת כנסת ישראל – סלבודקה                  ישיבת לייקווד – ירושלים

ברוך מרדכי אטינגר            ברוך רוזנברג, עמרם זקס, דוב לנדו, משה הלל הירש     יעקב אליעזר שוורצמן

ישיבת מאור התורה                ישיבת מאור התלמוד             ישיבת נחלת הלוים             ישיבת קהלות יעקב

אברהם סלים                      אברהם י. הכהן קוק               ישראל מאיר ווייס                   חיים קלופט

ישיבת קול יעקב                ישיבת קמניץ                      ישיבת קרית מלך                        ישיבת תושיה, תפרח

יהודה עדס                       יצחק שיינר                         שלמה קניבסקי                                אביעזר פילץ

לעצות והדרכה בכל עניני הנגינה בשמחות נא להתקשר לועד לנגינה יהודית,  03-6191973.

Comments are closed.