ליאור עזרן – חן וכבוד

שקר החן 

הקונטרס “שקר החן” חושף את האמת שמאחורי הספר “חן וכבוד” שכתב ליאור עזרן שמתיימר להציג כביכול עדיפות הלכתית בפאה הנכרית ככיסוי ראש.
בספרו מציג עזרן רשימת פוסקים ארוכה אשר כביכול התירו את ההליכה בפאה הנכרית ברשות הרבים, תוך השמטת חלק מדבריהם שלכאורה אינם רלוונטיים.
הקונטרס “שקר החן” מציג את החלקים המושמטים אשר שופכים אור על התמונה ומציגים תמונה מלאה וברורה לגבי דעתם האמיתית של אותם פוסקים.

הקונטרס “שקר החן” הו”ל ע”י ארגון “נפשנו“. ארגון שבנפשו לחזק את הקדושה והצניעות בעם ישראל ומומלץ על-ידי גדולי הרבנים. (לקריאת ההמלצות לחצו כאן).

>>  להורדת הקונטרס לחצו כאן  <<

אנו מבקשים מכל מי שיראת ה’ בלבבו לשמור את הקובץ ולהפיץ קונטרס זה בכל דרך אפשרית למען הסר מכשול ולזיכוי הרבים.

לכל קוראי הקונטרס שקר החן ובו חשיפת התרמית ההלכתית מאת ליאור עזרן,
בס”ד זכה קונטרס זה לביקוש רב, וכעת אנו שואפים להוציא מהדורא מודפסת של הקונטרס ולהפיצו ברחבי הארץ,
ולשולחו לנותני ההסכמות למען יראו את אשר יצא תחת ידיהם ואולי יחזרו בהם,
המעוניינים לתרום עבור מטרה חשובה זו יכולים לפנות לmain@charedish.net
בכבוד רב – מס’ אברכים שכואבים את המצב.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.