Posts Tagged ‘הועד לנגינה יהודית’

אל תשמח ישראל אל גיל כעמים

Monday, September 13th, 2010

הרב אפרים לופט
[חלק נדפס ביתד נאמן, י”ד שבט, תשס”ד]

“אנחנו לא צריכים שום חינוך!”……  זה השם המקורי של שיר “מגוייר” חדש של להקה האנגלית “פינק פלויד” שנכנס בזמן האחרון לחתונות חרדיות. זה רק דוגמה אחת של השירים של פריקת עול, בין של גוים ובין של חרדים שמבטלים את השמחה והקדושה שראויות להיות בשמחת חתן וכלה, והופכים אותה למסיבה של הוללות רח”ל. (more…)

הקריבהו נא לפחתך

Monday, September 13th, 2010

הרב אפרים לופט
יתד נאמן, מוסף חג הסוכות, תשס”ד

“אם ראש הישיבה היה יודע מאיפה בא השיר הזה הוא היה זורק אותנו מפה!” אמר אחד הנגנים באמצע חתונה.
“חילול השם!” צעק אברך אחד, אבל אף אחד לא שומע את קולו מפני הרעש של התזמורת.
“אני זוכר את השיר הזה ממועדון לילה באמריקה!” אמר אורח אחר.
“האם הגענו לחתונה חרדית או לדיסקוטק חילוני?” שאלו כמה אורחים. (more…)

קונטרס – כי דבר ה’ בזה

Monday, September 13th, 2010

ביאור המקורות וההשפעות של המוסיקה החילונית של אלילי הזמר “החרדים”

הקדמה
פרק א’ – השפעת המוסיקה
פרק ב’ – דעות מעיתונים וספרים על המוסיקה הפופולרית המודרנית
פרק ג’ – מקורות של המוסיקה “החסידית” המודרנית
פרק ד’ –  המוסיקה: השפעתה על הגוף
פרק ה’ – ההשפעה על הנפש
פרק ו’ – חתונה חרדית – שמחה של מצוה או הצגה של שירי הוללות וקלות ראש?
פרק ז’ – כי דבר ה’ בזה
פרק ח’ – אנא עבדא דקודשא בריך הוא
הועד לנגינה יהודית
(more…)