Posts Tagged ‘הרב אפרים לופט’

הקריבהו נא לפחתך

Monday, September 13th, 2010

הרב אפרים לופט
יתד נאמן, מוסף חג הסוכות, תשס”ד

“אם ראש הישיבה היה יודע מאיפה בא השיר הזה הוא היה זורק אותנו מפה!” אמר אחד הנגנים באמצע חתונה.
“חילול השם!” צעק אברך אחד, אבל אף אחד לא שומע את קולו מפני הרעש של התזמורת.
“אני זוכר את השיר הזה ממועדון לילה באמריקה!” אמר אורח אחר.
“האם הגענו לחתונה חרדית או לדיסקוטק חילוני?” שאלו כמה אורחים. (more…)

קונטרס – כי דבר ה’ בזה

Monday, September 13th, 2010

ביאור המקורות וההשפעות של המוסיקה החילונית של אלילי הזמר “החרדים”

הקדמה
פרק א’ – השפעת המוסיקה
פרק ב’ – דעות מעיתונים וספרים על המוסיקה הפופולרית המודרנית
פרק ג’ – מקורות של המוסיקה “החסידית” המודרנית
פרק ד’ –  המוסיקה: השפעתה על הגוף
פרק ה’ – ההשפעה על הנפש
פרק ו’ – חתונה חרדית – שמחה של מצוה או הצגה של שירי הוללות וקלות ראש?
פרק ז’ – כי דבר ה’ בזה
פרק ח’ – אנא עבדא דקודשא בריך הוא
הועד לנגינה יהודית
(more…)