Posts Tagged ‘מוסיקת רוק’

הקריבהו נא לפחתך

Monday, September 13th, 2010

הרב אפרים לופט
יתד נאמן, מוסף חג הסוכות, תשס”ד

“אם ראש הישיבה היה יודע מאיפה בא השיר הזה הוא היה זורק אותנו מפה!” אמר אחד הנגנים באמצע חתונה.
“חילול השם!” צעק אברך אחד, אבל אף אחד לא שומע את קולו מפני הרעש של התזמורת.
“אני זוכר את השיר הזה ממועדון לילה באמריקה!” אמר אורח אחר.
“האם הגענו לחתונה חרדית או לדיסקוטק חילוני?” שאלו כמה אורחים. (more…)